Sản phẩm

cocosquare

Cocosquare (Nền tảng đồng sáng tạo Marketing) có tính năng chủ yếu là thực hiện điều tra về chất (Dùng MROC và thảo luận) và điều tra về lượng (dùng phiếu khảo sát và bầu chọn). Đồng thời, tăng cường nâng cao sự tham gia đóng góp của người sử dụng bằng cách hỗ trợ thiết lập mối quan hệ và sự hiểu biết lẫn nhau giữa người sử dụng và doanh nghiệp (thương hiệu) thông qua việc đối thoại trung và dài kỳ.

http://cocosquare.tribalmedia.co.jp

Engage Manager

Là công cụ quản lý tổng hợp tất cả phương tiện truyền thông xã hội mới được tạo lập trong nước, nhằm đơn giản hoá nghiệp vụ vận hành quản lý phương tiện truyền thông. Hỗ trợ mạnh mẽ người hoạt động trong lĩnh vực phương tiện truyền thông xã hội từ việc quản lý chung tất cả các tài khoản đăng nhập phương tiện truyền thông xã hội trong doanh nghiệp, vận hành quản lý hàng ngày đến những quyết định mang tính chiến lược.

http://engagemanager.tribalmedia.co.jp

Boom Research

Là công cụ phân tích phương thức truyền miệng, có thể thu thập tất cả các dữ liệu truyền miệng trong nước, tiến hành phân tích chuyên nghiệp bằng các thao tác đơn giản trực quan. Hỗ trợ mạnh mẽ cho người hoạt động trong các lĩnh vực quan hệ công chúng, tuyên truyền, marketing từ việc có thể lập báo cáo một cách chuyên nghiệp chỉ bằng một cái click chuột, tính toán hiệu quả đến quản lý rủi ro.

http://boomresearch.tribalmedia.co.jp