Tuyển dụng

Made in Tribal Media House

Lời nhắn

"Tribal Media House Technology Lab" là công ty mới được thành lập tháng 01/2015 với mục đích tăng cường phát triển hệ thống, cải tiến các dự án từ công ty mẹ và nâng cao tốc độ phát triển dự án mới, trực thuộc công ty Tribal Media House (Là công ty chuyên cung cấp các giải pháp/ đối tác về marketing kỹ thuật số hỗ trợ các hoạt động marketing tại Nhật Bản và trên thị trường thế giới). Chúng tôi chào đón những ứng viên muốn phát triển sự nghiệp và học hỏi văn hoá tại doanh nghiệp Nhật Bản, ứng viên muốn tìm hiểu, nắm vững về các kỹ thuật không chỉ sử dụng tại Nhật Bản mà trên toàn thế giới, ứng viên muốn mở rộng kinh nghiệm của bản thân với vai trò là thành viên thiết lập công ty, ứng viên mong muốn hoạt động nghiệp vụ với vai trò như nhà lãnh đạo, nhà quản lý trong tương lai.
Môi trường phát triển của chúng tôi
Một ngày làm việc của Kỹ sư lập trình
Đối tượng tuyển dụng

Chu trình phát triển

Chúng tôi áp dụng theo phương thức Ajail deverlopment.
Trong quá trình phát triển chúng tôi phân công công việc bằng ticket, vừa trao đổi công việc qua chu trình Dev- Test- Deploy vừa phát triển. Bằng chu trình công việc lặp đi lặp lai như vậy, chúng tôi đang nâng cao độ chính xác trong công việc.
1. Ticket
Phát hành ticket công việc bằng Backlog. Người thực hiện sẽ tiến hành công việc dựa theo những ticket này.
2. Phát triển và cải thiện
Tiến hành phát triển sử dụng IDE như Eclipse. Vừa tiền hành phát triển và tái cấu trúc mã nguồn vừa nâng cao chất lượng mã nguồn. Phần hoàn thành phát triển sẽ được đẩy lên Git.
3. Kiểm tra
Tiến hành kiểm tra tự động bằng PHPUnit, Selenium,...
4. Triển khai
Thực hiện kiểm tra bằng Jenkins, upload lên server stage và product.

Công cụ

Công nghệ thông tin ngày càng phát triển thì môi trường phát triển cũng biến đổi theo.
Chúng tôi sẽ đối ứng linh hoạt với sự thay đổi đó bằng cách thử sức với kỹ thuật mới đó.
Dưới đây là một số công cụ chúng tôi đang sử dụng.
HTML 5
CSS 3
PHP
NodeJS
JavasScript
AngularScript
Ruby
MySQL
PostgreSQL
MongoDB
Memcache
Docker
Vagrant
Git
Backlog
Chatwork
Cake PHP
Bower
Grunt
Jenkins
Selenium
Compass

Yêu cầu tuyển dụng

Vị trí công việc Kỹ sư
Kỹ năng cần thiết Có kinh nghiệm lập trình ứng dụng web sử dụng PHP trên 1 năm
HTML/CSS
Kỹ năng khác Có kinh nghiệm lập trình sử dụng Cake PHP.
Có kinh nghiệm lập trình sử dụng JavaScript (jQuery và AngularJs, NodeJs).
Có kinh nghiệm lập trình sử dụng API như của Facebook, Twitter,..
Thiết kế cơ sở dữ liệu sử dụng MySQL, PostgreSQL.
Có kinh nghiệm tạo Linux server,...

Mẫu ứng tuyển

Họ tên *
Tuổi *
Tên trường / Tên công ty
E-mail
Điện thoại
Lời nhắn
Tải hồ sơ
Chọn file   Không có file nào được chọn.